Vallhundar

Vad är en vallhund? Med en duktig vallhund kan man låta till exempel får och renar beta under uppsikt på ställen som inte är inhägnade. De flesta tänker sig nog en border collie när de hör talas om vallhundar. Till viss del stämmer det eftersom border collien är den mest kända av de hundraser som har en stark vallinstinkt. Därför passar den heller inte till att ha som enbart sällskapshund. Den måste få arbeta för att den ska trivas. Det är viktigt att den får psykisk stimulans lika väl som mycket motion. Om den inte får det kan den bli både stressad och uttråkad. Den kan till och med börja valla människor om den inte får arbeta. Andra hundraser som är kända som vallhundar är bland annat working kelpie, pyreneisk vallhund och australian shepherd. Runt om i världen finns också lokala typer av vallhundar som inte alltid är renrasiga och som används vid boskapsskötsel.

Vallhundar och herdehundar

Innan man hade avlat fram dagens vallhundar och när vargen var mer vanligt förekommande hade man behov av två hundar. Man hade små och snabba hundar till att hålla ordning på fåren och för att hålla vargarna borta hade man en större och aggressivare hund. Så småningom började man avla fram en typ av herdehund som var något mindre och som kunde både vakta boskap och fungera som en vakthund på gården. När vargen inte längre var ett lika stort hot tog man sedan fram en lättare ras som hade vallningsinstinkt men som inte hade den tidigare herdehundens aggressivitet. När hunden vallar kan den göra det genom ”eye” vilket betyder att den med en stirrande blick och hotfull kroppshållning får de djur som vallas att förflytta sig. En annan metod är kroppsvallning där vallhunden rör sig fram och tillbaka och på så sätt får djuren att flytta sig. När man talar om de smartaste hundraserna i världen kommer faktiskt den mest kända vallhunden border collie på första plats. Det säger ju ganska mycket om dess lämplighet som arbetande vallhund men också om dess behov av psykisk stimulans.

Att köpa en border collie

Om du vill ha en border collie men inte tänker använda den till att valla måste du tänka över ditt beslut noga. Du bör vara van vid hundar och har du tidigare haft problem i din relation till hundar passar border collien inte bra. Den har ett stort behov av en fast hand och en bra ledare. Det är många i dag som har vallhundar som inte vallar eftersom fårstängsel är vanligt runt betesmarker och behovet av en vallhund är mindre. En border collie som inte vallar bör få träna lydnad, agility och även att spåra. Huvudsaken är att den får använda sin intelligens och sin instinkt. Ett bra ledarskap är mycket viktigt för att den inte ska börja valla cyklister, hundar och katter. Om du inte fungerar bra som ledare kan den till och med hitta dina svaga punkter och utnyttja dem. Om du vet med dig att du inte har de egenskaper som krävs kan den större collien som är lugnare fungera bättre än en border collie.